10 augustus 2006

Gefrustreerde automobilist


Alles moet je ervaren om volwassen te worden heb ik lang gedacht, misschien is dat nog wel zo maar mijn ervaring onlangs in een klein dorpje in West-Friesland was het volgende. Rijdend met een gangetje van zo'n 40 km p/u passeerde ik een weg, voor mij van recht, waar op dat moment een kleine Audi de kruising naderde maar waar ik ruimschoots eerder voorbij was, zodat we elkaar niet zouden hinderen.
Na een poosje passeerde deze auto mij en ging vlak voor mij vol in de remmen, ik dus ook want schade daar hebben we beiden niets aan.
Meteen na zijn "uitgelaten" aktie vervolgde deze meneer zijn weg weer en ik dus ook maar nauwelijks op gang gaat de gefrustreerde bestuurder weer op de rem staan. Ik wees hierbij naar m'n voorhoofd, hem kenbaar makend dat ik z'n akties nogal onbezonnen vond, dit had tot resultaat dat de man zijn auto dwars over de rijbaan zette waardoor er niemand meer verder kon.
Hij opende zijn portier en begon luid krijsend verkondigen dat ik hem voorrang had moeten verlenen, als eerste heb ik hem gezegd dat hij beter maar weer verder kon rijden want dat hij zo al het verkeer ophield.
Hélaas dat hielp niet en hij bleef maar schelden dat ik van de weg af moest. Toen ik hem zei dat ik veronderstelde dat hij een hekel had aan mensen die met een apart soort fiets rond reed werd hij alleen maar heftiger, "Je wilt mij toch niet wijs maken dat dat een fiets is" daarna klapt hij het portier dicht en verdwijnt.
Gezien z'n duidelijk accent, .......... het was geen Westfries dat kan ik U verzekeren maar gewoon een gefrustreerd stadsmens dat moeite lijkt te hebben met het gemoedelijke van de West-Fries, waar ik er in m'n roots ook één van ben.

Geen opmerkingen: