03 december 2020

Als ik de 85 maar haal met een dijk die echt AFSLUIT

 

De Afsluitdijk, steeds meer dringt deze naam tot mij door, AFSLUITDIJK, hij sluit inderdaad echt af.


Na het langdurige onderhoud aan de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, de Houtribdijk wat ook 2 jaar heeft geduurd, kwam plotseling het onderhoud aan de Afsluitdijk in beeld. Toen nog met de geruststellende berichten dat het fietspad open zou blijven.

Helaas een ruime maand voor aanvang van de werkzaamheden werd er medegedeeld dat het fietspad zou worden afgesloten m.i.v. 1 april 2019 en dan tot 1 april 2022, onvoorstelbaar.

Er werd wel een fietsbus geregeld die op gezette tijden via een dienstregeling fietsers en wandelaars over de dijk zou brengen, maar in principe  gaat het daar niet om, we willen fietsen en niet in een voertuig de oversteek maken. En wat moet ik dan mijn fiets een Quest, die kan niet in de standaard fietsbus. Na wat heen en weer bellen met “loket Afsluitdijk” kwam de oplossing.

Twee dagen van te voren bellen met “loket Afsluitdijk” en met speciaal vervoer kan ik over, niks mis mee, maar ik wil fietsen over die dijk en spontaan elk moment kunnen gaan en dat kan niet meer sinds 1 april 2019 waarvan we eerst nog dachten dat het een 1 april grap was. Als je daarbij bedenkt dat van de regering iedereen uit de auto moet en de fiets wordt gepromoot voor gezondheid enz. enz. minder luchtvervuiling niet te vergeten. En dan zulke beperkende maatregelen die al heel snel het begin inluiden van een catastrofe voor het wandelende en fietsende deel van de bevolking. Het werd nog veel erger toen bleek dat er een “rekenfoutje” was gemaakt er kwam nog eens 3 jaar bij om de dijk gesloten te houden.

En na protesten van verschillende belanghebbende organisaties, Fietsersbond , NFTU, enz. gebeurt er niets. Wat gaat dit voor mij allemaal betekenen, voorlopig bellen voor speciaal vervoer enz. en als ik dan ooit weer normaal de Afsluitdijk over kan fietsen dan zal ik wel 85 jaar zijn. We blijven hopen en daarom heb ik in de begin tekst boven mijn blog alles gecorrigeerd plus een sprekende aanvulling omdat het zoveel plezier geeft in de Quest. 

 
“WIE ZOEKT KENT DE QUEST NIET, WIE DE QUEST KENT ZOEKT NOOIT MEER”

Geen opmerkingen: